Styrelsemedlemmar 2022


Sundnäs Jesper, ordförande
Lehtonen Kevin, viceordförande
Tåg Oliver, sekreterare
Erlands Birgitta,kassör
Storås Steven,​ vicesekreterare,
Antfolk Håkan
Bergkulla Moa
Utfolk Lucas
Rosenback Tiina
Storlåls Sebastian
Stenlund Jonathan


suppleanter:

Malm Oskar
Lind Amanda
Lillås Benjamin
Ahlkulla Ann-Marie